மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆணையர் அலுவலகத்தில் வேலை -  07 காலியிடங்கள் - ரூ.71 ஆயிரம் சம்பளம்